Varlık Kavramının Ve Var Olmanın Sağladığı Teolojik İmkanlar

Var olmak öyle büyük bir iddiadır ki, bir varlığın varlığını tespit edebilmek epistemolojik olarak öyle geniş bir alan açar ki artık herhangi bir mümkün varlığa yok demek çok zor olur. Çünkü bu da aynı derecede büyük bir iddia olur.
Dünya dışı varlıkları düşünelim. Onların mevcutluklarına dair elde bir delil yoktur. Ancak rasyonel, irrasyonel, realist, idealist, bilimci, dinci farketmez; hemen herkes potansiyel olarak onların hakkında konuşabilir (mümkün varlık). Onların mevcutluğu, şekilleri, yerleri ayrı bir konudur. Onları mümkün varlık olarak niteleyebilmemiz, bizim öyle yaşam formlarını hayal etmemizden ve "bu kadar geniş alanda yalnız olamayız, yer israfı olur" gibi argümanlarla kaçınılmaz bulmamızdan çok daha önce ve çok daha radikal bir şekilde, var olabilmemizle, var olmayı algılamamızla ve onu adlandırmamızla ilgilidir.
Uzaylıları farklı yaşam formları olarak düşünebilmemiz daha Dünya da dahi insan haricinde virüslerden fillere farklı yaşam formlarının var olması ve bizim onları canlı ve giderek varlık olarak tanımamızdan bağımsız mıdır? Uzaylıların ne tür bir yaşam formu olduklarına dair olasılıklara bir sınır çizilebilir mi? Arsenik içinde yaşayan veya kükürt soluyan bakterilerin var olduğu bir dünyada yaşarken, yaşamın zor koşullara sahip gezegenlerde mümkün olamayacağını düşünmek bu mevcut olma potansiyelini fazlasıyla hafife almak olmaz mı?
Konu uzaylıların varlığı değil, onlar sadece örnektir. Herhangi bir varlığın "canlı" olabildiği bir zeminde başka herhangi bir tahayyül edilebilir veya mümkün varlık neden canlı olamasın, demek için... Yani Dünya bize gösteriyor ki bu evrende demek ki "canlı" olunabiliyor. Bu öyle bir alan açar ki tüm evrende, çok farklı var oluş şekillerine sahip canlılar için de bir "canlılık" ve mevcutluk imkanı hatta farklı bir yönden "zorunluluğu" ortaya çıkar.
Peki canlılık örneğinin de ötesinde asli konumuz olan var olmaya dönersek... Madem ki "var" olunabiliyor neden Tanrı da var olamasın?
(Bu kaçınılmaz bir delildir. Ancak ilgilisine, acemisine aldatmaca gibi gelmemesi için bir açıklama yapmak gerekir: Mümkün varlıkla zorunlu varlık meselesine girilmemiştir. Elbette ki Tanrı nın mümkün varlık olarak kesinliği, zorunlu varlık olarak kesinliğini sağlamaz. Sadece şu soruyu döndüren bir zihnin ürünüdür:) Bir virüs dahi var olabiliyorken bir Tanrı neden var olamasın?

Ne Düşünüyorsunuz Bu Konuda:

Daha yeni Daha eski