Töre

Töre, “Eski Türk kültürünün ikonik kavramlarından biridir” ve düzen, yasa anlamlarına gelir. Daha genel bir bağlamda “Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet” olarak tanımlanır.

Töre, bu haliyle oldukça kapsamlı bir kavram olmasına rağmen pratikte, coğrafî olarak Ortaasya’ya, etnik olarak Türk toplumuna, tarihsel olarak antikiteye ve siyasî bir bağlama daha çok işaret eden bir kullanımla sınırlı kalmıştır. Bu nedenle törenin ne kültür ne medeniyet ne de uygarlık kelimeleri yerine veya onların da işaret ettiği ama onlardan farklı bir kapsama daha kullanışlı bir şekilde işaret etmesi mümkün görünmemektedir.

Diğer taraftan geleneksel kültürün etnik ve dinî kökenli unsurları arasında bir ayrım yapılabilmesi için töre kelimesinin kullanılması, hem bahsi geçen kavramsal karmaşanın bir miktar daha çözülmesini hem de Türkiye özelinde böyle “ikonik” bir kavram üzerinden Türkiye kültürünün etnik gelenekleriyle olan bağının daha net bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. Bu nedenle geleneğin kaynaklarından biri olan etnik gelenek, töre kelimesi ile karşılanacaktır.

Ne Düşünüyorsunuz Bu Konuda:

Daha yeni Daha eski