Biyoloji Fizikten Önemlidir

Daha önce sözlükçe düzeyinde yüzleştiğimiz kavramlardan kültür, medeniyet ve uygarlıkla şimdi daha kavramsal düzeyde yüzleşeceğiz; yani Felsefi ve ilmi olarak bu kavramların geniş çerçevelerini çizmeye başlıyoruz.

Bunu yaparken önce canlılıktan başlamamız gerekiyor. Çünkü daha daha önce de değinildiği ve daha sonra da değinileceği gibi kültürü, medeniyeti, uygarlığı örneklerinden bağımsız bir şekilde ele alabilmek ve elde ettiğimiz bilgiyle herhangi bir örneği ilişkiye sokabilmek için halihazırdaki kavramsal çerçeveyi en temeline kadar kazmamız gerekiyor. Bunu yapınca da tüm bu varoluş evreni içerisinde bizim çerçevemizle ilgili en geniş kaplamlı kavramın canlı olduğu ortaya çıkar. Evet bu kaplam seviyesinden (yani bu geniş çerçeveden, yani en geniş paydadan veya en geniş üye sayısından), görece kısa bir yazınsal seyahatle, en geniş içlemli kavramlara (en net en dar tanımı yapılmış olana yani en az üye sayısına sahip olana, en bizden olana) ulaşmak belki çok kolay ve anlaşılır olmayacaktır ama zaten bu ek açıklamalar da bunun için varlar. Bu ekler vasıtasıyla konuyu anlamlı kısaltmalar ve özetler aracılığıyla başka ilmi alanlarla desteklemek mümkün olacak. İşte o ek bilgilerden, yani başka bir alanın çok kullanışlı bir özetle konumuza bağlanmasına, bir örnek daha: Bütün bu tezle bilimsel çerçevede mantıksal uygunluk gösteren temeli pozitif bilimlerden Fizik- Biyoloji karşılaştırmasında bulabiliriz. Pozitif bilimlerin müminleri için konu hala Pozitif Bilimlere uzak olunca kaydadeğer görünmeyecektir/ görünmeyebilir; öyleyse biz onlara doğru bir adım atalım ve insanlığın yeterince cansız varlıkları incelemeye yoğunlaştığını, biraz da bu bilgilerin canlı varlıklardaki karşılıklarını düşünmeye yoğunlaşılmasının zamanının geldiğini, “Artık Fizik yerine Biyoloji’yi muteber tutmak gerekir” -ve bu doğrultudaki çağrışımları da tabii- ifadesiyle özetleyip, tercüme ederek çalışmamıza ekleyelim.

Bunu desteklemek için ise çok temel seviyede bir argümanla yetineceğim: Fizik dahil tüm bu yapıp etmelerimizin en temel motivi kendi var oluşumuzu anlamak ve onu korumak içindir. Amacı gözden kaçırmayalım yoksa bilim toplum içindir :P yerine bilim bilim içindir gibi bir garabeti savunurken bulabiliriz kendimizi ;)


Ne Düşünüyorsunuz Bu Konuda:

Daha yeni Daha eski