İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar

filmsecimi:

Dış dünyadan yalıtılmış bir gölde yaşayan yaşlı bir keşiş ve küçük
bir çocuğun hikayesi. Ancak bu hikaye onlarla sınırlı kalmayacağını
filmin isminde tekrar ilkbhaharla başlayan yeni bir döngüye işaret
etmesiyle belli eder. Çocuk büyür, başından bir aşk, evlilik ve cinayet
hikayesi geçer. Tekrar göle yaşlı rahibin yanına döner. Yaşlı rahibin
yerini alır ve kendisine bırakılan bir çocuk üzerinden aynı döngünün
tekrar başladığını görür.

Bir Ki-duk Kim klasiği. Yükselen Güney Kore sinemasının en orjinal
filmlerinden biridir. Bence mutlaka izlenmesi gereken filmlerdendir. En
orjianal yönü ise Uzakdoğu Felsefesini çok güzel bir şekilde dramatize
etmesidir. İnsan kendi hayatında da ailesinden devraldığı bazı
hikayelerin devam edeceğine dair ipuçları bulabilir. Geçmişi ve geleceği
anlamak için, insanı olmayı anlamak için belki de bu hayatı yaşıyoruz
dedirtir. Pastoral bir görsellikten ayrılmadan hayatın tüm hengamesini
anlatması ise ayrı bir başarıdır.
Fatih Özdemir

Ne Düşünüyorsunuz Bu Konuda:

Daha yeni Daha eski