Kargaşanın Göbeğine Doğru Bir Adım Daha

Uzun zamandır, insanlığın topyekün ve belki son bir kargaşaya doğru sürüklendiğini düşünmekteyim. Bir çok önemli isim de bunu defaatle dile getirmesine rağmen kültürler için hızlı insanlar için yavaş gelişen bu sürüklenmeyi hakkıyla değerlendirememekteyiz maalesef. Hem de birçok güç odağının dolayısıyla birçok kriz merkezinin tam ortasında bulunan Türkiye'de yaşamamıza rağmen… Layıkıyla yapılacak bir değerlendirmeden sonra bence ulaşılabilecek sonuç Batı Kültürünün tüm insanlığın ortak medeniyetine yaptığı katkıdan çok daha fazlasını yok etmek üzere olduğudur.

Doğulu bir çok özelliği olmasına rağmen Rusya da genel yönelişi itibariyle Batı Kültürüne benzemektedir. Hatta Batılı aklın insanlığın ortak mirasına karşı tavrını, bir kanadını Rusya'nın bir kanadını Avrupa ve Amerika'nın oluşturduğu bir yırtıcı kuşa benzetebiliriz.

Bu genel değerlendirmeler, son günlerde Suriye ve Ukrayna üzerinden çatışan Rusya ve Batı'nın tavırlarının temelini de açıklar. Rusya ve Batı arasındaki bu hal bugünle sınırlı değildir. Öncesinde Soğuk Savaş daha öncesinde ise Roma İmparatorluğunun mirasına batıda Avrupa'nın doğuda Rusya'nın sahip çıkması bu kavgalı ikizlerin tavırlarını açıklar.

Son günlerde bir kaç gelişme meydana geldiki Türkiye'nin tam ortasında yer aldığı coğrafyanın gelişmelerinden nasıl doğrudan etkileneceğini bence çok net bir biçimde ortaya çıkardı. Önce Rusya'nın Kırım'ı işgali ve hemen ardından sanki bu olaydan cesaret almışçasına Bartholomeos'un Ayasofya ibadethane olacaksa kilise olsun" açıklaması, Halil İnalcık'ın Rusya'nın Karadeniz, Kırım ve Türkiye hakkındaki tarihsel ve güncel beklentilerini ortaya serdiği açıklaması ışığında daha bir anlam kazandı.

Şimdi, genel gidişat hakkında içime kök salan “fırtına yaklaşıyor” hissi güncel bu ve benzer olaylar eşliğinde daha bir güçlendi. Bu yazı tek başına bir felaket tellallığı gibi görünse de daha önce doğrudan ve ilişkili konular üzerinde çeşitli fikirlerin öne sürüldüğü bazı paylaşımlarım olmuştu.

Hasılı zor zamanlar bizi bekliyor. Hakkımızda hayırlısı olur İnşaallah.

Ne Düşünüyorsunuz Bu Konuda:

Daha yeni Daha eski